Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf is VCA** gecertificeerd. Dit betekent dat wij hebben aangetoond te beschikken over een managementsysteem dat voldoet aan de eisen gesteld in: VCA** 2017/6.0. Dit voor het toepassingsgebied: het uitvoeren van cultuurtechnische werken, grond-, weg-, en waterbouw, ex-situ (water)bodemsaneringen en verticale transporten met een mobiele kraan.

Klik hieronder om het certificaat te bekijken
VCA certificaat