Project herinrichting vijvers “Naar Buiten in Beinum” te Doesburg

Begin oktober 2022 zijn we gestart met project herinrichting vijvers “Naar Buiten in Beinum” te Doesburg. Hierbij gaat het om de herinrichting van zeven vijvers van de Doesburgse wijk Beinum. Het doel van de maatregelen is om de waterkwaliteit te verhogen, piekbuien beter te kunnen opvangen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

De watermaatregelen betreffen het vervangen van de folie-laag onder de vijvers door een natuurlijke kleilaag. De folie, die voorkomt dat de vijvers droogvallen, is aan het eind van zijn levensduur. In de loop van de jaren heeft zich een sliblaag op het folie gevormd die voor waterkwaliteitsproblemen zorgt. Deze sliblaag wordt gebaggerd.

De nieuw in te richten vijvers kunnen meer water bergen in pieksituaties en houden het water langer vast door stuwen aan te brengen. Door middel van wadi’s die aangesloten worden op de vijvers kan het eventueel overtollige water infiltreren in de bodem. Daarnaast krijgen de vijvers een natuurlijker karakter door het plaatsen van natuurvriendelijke oevers en verder krijgen de vijvers een variabele diepte zodat verschillende soorten waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor de soortenrijkdom in en om het water.