Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf is ISO gecertificeerd. Dit betekent dat wij hebben aangetoond te beschikken over een managementsysteem dat voldoet aan de eisen gesteld in: NEN-EN-ISO 9001: 2015. Dit voor het toepassingsgebied: het aannemen en realiseren van cultuurtechnisch grondwerk, bestratingswerk en zandwinning en het uitvoeren van ex-situ (water)bodemsaneringen.

Klik hieronder voor het certificaat:
ISO certificaat