Schoner en natuurlijker Aa-strang

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel verbeteren we een Duits-Nederlandse rivier de Aa-strang. Door deze verbeteringen maken we de beek geschikter voor planten en dieren. Daarvoor nemen we op verschillende plekken langs de beek maatregelen: Van marmelhorstweg (Voorst) tot Oude IJssel (Ulft) Ongeveer 1,5 km van de oever maken we hier flauwer. We graven hier langs de zuidkant van de beek grond weg. Op de breedte van de strook…

Project herinrichting vijvers “Naar Buiten in Beinum” te Doesburg

Begin oktober 2022 zijn we gestart met project herinrichting vijvers “Naar Buiten in Beinum” te Doesburg. Hierbij gaat het om de herinrichting van zeven vijvers van de Doesburgse wijk Beinum. Het doel van de maatregelen is om de waterkwaliteit te verhogen, piekbuien beter te kunnen opvangen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De watermaatregelen betreffen het vervangen van de folie-laag onder de vijvers door een natuurlijke kleilaag. De…